Presentation av LUCK

LUCK (förkortning av LUndastudenternas Culbertson Klubb) bildades 1945. Att tyda av namnet skulle man kunna tro att man måste vara student samt spela Culbertson för att få vara medlem. Så är ingalunda fallet. De flesta är förvisso studenter eller före detta studenter, men när det gäller system är vår policy att tillåta varje tänkbart system (dock bör man har förberett försvar om man spelar udda system).

Fr.o.m. 2000-02-12 spelar vi på Södra Esplanaden 4, 2 vån.